Dopłata do odszkodowania, czyli jak uzyskać wyższą rekompensatę bez walki z ubezpieczycielem?

dopłata do odszkodowania

Większość poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych otrzymuje od ubezpieczyciela sprawcy zaniżone odszkodowanie. Jest jednak sposób, aby otrzymać więcej i to bez konieczności załatwiania zbędnych formalności – to dopłata do szkody. Jak ją uzyskać?

Zaniżony kosztorys pojazdu

Aby sprawdzić, czy wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowanie za szkodę na pojeździe jest zaniżone należy przeanalizować kosztorys naprawy pojazdu oraz decyzję ubezpieczyciela.  

Amortyzacja

Choć stosowanie amortyzacji jest niedozwolone, a uchwałę w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy, to w kosztorysach pojawiają się inne pozycje, których celem jest obniżenie należnej rekompensaty.

Amortyzacja, czyli odejmowanie od wartości nowych części, procentu zużycia starych części, była często stosowaną praktyką przez zakłady ubezpieczeń. Obecnie na kosztorysach często pojawiają się rabaty na zakup części, których de facto osoba poszkodowana w ogóle nie otrzymuje.

Części zamienne i stawki za robociznę

Jeśli przed szkodą dany pojazd posiadał oryginalne części, to jeśli zostały one uszkodzone w wyniku zdarzenia drogowego, to naprawa pojazdu także powinna się odbyć przy ich zastosowaniu.

Tymczasem ubezpieczyciele, aby zaoszczędzić proponują zakup części nieoryginalnych, bez logo producenta pojazdu. Są one oznaczone w kosztorysach symbolem Q. Jakość tych części jest identyczna jak oryginalnych, a pochodzą od dostawcy producenta samochodu.

Niejednokrotnie na kosztorysach pojawiają się także części oznaczone symbolem P. Ich jakość może odbiegać od części oryginalnych, a pochodzą od producenta niezależnego.

Ponadto pojawiające się na kosztorysach naprawy pojazdu stawki za roboczogodzinę często nijak się mają to obowiązujących na rynku stawek.

Wartość pojazdu przy szkodzie całkowitej

Jeśli uszkodzenia pojazdu są tak rozległe, że jego naprawa jest nieopłacalna lub niemożliwa pod względem technologicznym, to ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wartości pojazdu przed szkodą oraz po szkodzie, czyli tzw. wraku. Wypłacana jest między nimi różnica, a to oznacza że jeśli wycena pojazdu sprzed zdarzenia będzie zaniżona, a wartość wraku zawyżona, to odszkodowanie jest zaniżone.

Dopłata do szkody- kiedy ją uzyskasz?

Nie każdy poszkodowany może otrzymać dopłatę do odszkodowania. Jednak statystyki firm odszkodowawczych nie kłamią i zdecydowana większość wypłacanych z OC sprawcy odszkodowań jest zaniżonych.

O dopłatę możesz wnioskować jeśli: 

  • od momentu wydania decyzji przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy nie minęły jeszcze 3 lata,
  • kosztorys naprawy pojazdu zawiera zaniżenia.

Pamiętaj, że: 

  • nie jest istotne czy szkoda na pojeździe została uznana za częściową czy całkowitą,
  • możesz otrzymać dopłatę, nawet jeśli już sprzedałeś samochód albo w ogóle nie zdecydowałeś się przywracać go do stanu sprzed wypadku czy kolizji. 

Kiedy nie uzyskasz dopłaty?

Dopłata do szkody komunikacyjnej jest niemożliwa w sytuacji, gdy minął już wspomniany trzyletni termin przedawnienia roszczenia. 

O dodatkowe pieniądze w ramach szkody nie można się ubiegać, jeśli została zawarta ugoda z ubezpieczycielem. Jej zawarcie praktycznie rzecz biorąc zamyka drogę do ubiegania się o wyższe odszkodowanie. 

Oczywistym jest, że dopłata nie może być wypłacana dla szkód komunikacyjnych, które zostały rozliczone bezgotówkowo.

Co zrobić, aby otrzymać dopłatę?

Jeśli uważasz, że zaproponowane przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie jest zaniżone, to możesz złożyć reklamację. Powinna ona zawierać odpowiednie uzasadnienie oraz konkretną kwotę odszkodowania.

Warto też przedstawić ubezpieczycielowi sprawcy opinię niezależnego rzeczoznawcy. Za sporządzenie kosztorysu trzeba jednak zapłacić – nawet kilkaset złotych. Jest to jednak dokument, który pomoże ci uzyskać odszkodowanie na zadowalającym cię poziomie.

Niestety dla poszkodowanych zakłady ubezpieczeń niejednokrotnie odrzucają składane reklamacje. Jednym z powodów są tzw. względy formalne, np. brak dokumentu potwierdzającego wysokość wnioskowanej rekompensaty.

TU w większości przypadków jest zdania, że nie jest zobowiązane do wypłaty wyższego świadczenia, jeśli osoba poszkodowana nie zdecyduje się na walkę w sądzie. Dlatego często poszkodowanym nie pozostaje nic innego jak złożenie pozwu.

Pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania oferują firmy odszkodowawcze. W ramach tzw. odkupu szkody podpisywana jest umowa o cesję wierzytelności. Klient otrzymuje dopłatę – zaproponowaną kwotę po analizie kosztorysu naprawy od ubezpieczyciela.

Dzięki temu poszkodowany po pierwsze nie musi ponosić jakichkolwiek dodatkowych kosztów, a po drugie pieniądze otrzymuje w ciągu maksymalnie kilku dni od podpisania umowy.

Na czym polegają dopłaty do odszkodowań?

Jest to nic innego jak przeniesienie za wcześniej ustaloną kwotę prawa do zaniżonej części roszczenia na firmę odszkodowawczą. Jest to tzw. cesja wierzytelności. Po podpisaniu takiej umowy to firma odszkodowawcza staje się właścicielem danej szkody i walczy z towarzystwem ubezpieczeniowym o wyższe świadczenie.

Czy można uzyskać dopłatę do odszkodowania AC?

Z oferty odkupu szkody można także skorzystać w przypadku zaniżonego odszkodowania z AC. Tutaj istotne znaczenie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które są indywidualnie ustalane.

Generalnie uważa się, że odszkodowanie z autocasco jest wypłacane, jeżeli uszkodzenie pojazdu spowodował jego właściciel bądź w innych przypadkach takich jak: zderzenie z dziką zwierzyną, pożar czy zalanie.

Warto jednak wspomnieć, że do najpopularniejszych zapisów polisy autocasco należy brak odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w sytuacji rażącego niedbalstwa ze strony ubezpieczonego. Z odmową wypłaty świadczenia można się spotkać jeśli np. kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, czy samochód nie posiadał aktualnego badania technicznego.

Na odszkodowanie z polisy AC można także liczyć w przypadku kradzieży pojazdu. Zakład ubezpieczeń nierzadko odmawia wypłaty świadczenia uznając, że samochód został skradziony w wyniku niedbalstwa ze strony ubezpieczonego np. pozostawione w stacyjce kluczyki.

Do analizy sprawy dot. szkody AC oprócz kosztorysu naprawy pojazdu niezbędna jest również polisa AC. Dzięki tym dokumentom możliwe przeliczenie szkody i zaproponowanie dopłaty.

Nie tylko odszkodowanie za szkodę na pojeździe

Wiele osób poszkodowanych nie ma świadomości, że oprócz odszkodowania za szkodę na pojeździe mogą się ubiegać o dodatkowe świadczenia typu odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu.

O tej dodatkowej rekompensacie zakłady ubezpieczeń nie informują osób poszkodowanych. Aby je otrzymać należy złożyć dodatkowy wniosek i spełnić kilka warunków, m.in. odpowiedni wiek pojazdu, pierwsza szkoda na elemencie metalowym pojazdu.

Ponadto ubezpieczyciele powinni zwracać koszty wynajmu pojazdu zastępczego. Zdarza się jednak, że dokonują zwrotu tylko w jakiejś części, albo w ogóle odmawiają zwrotu kosztów twierdząc, że poszkodowany wcale nie miał potrzeby wynajmu samochodu.

Podsumowanie

1. Większość odszkodowań z polisy OC jest zaniżonych.

2. Kosztorysy naprawy pojazdu często zawierają np. części zamienne zamiast oryginalnych, rabaty na zakup części.

3. O dopłatę można się starać, jeśli od wydania decyzji ubezpieczyciela nie minęły jeszcze 3 lata.

4. Dopłatę można otrzymać również w przypadku odszkodowania z polisy AC.

5. Oprócz odszkodowania za szkodę na pojeździe poszkodowany może się ubiegać o inne świadczenia np. zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

5 3 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top