Dopłata do odszkodowania z polisy OC sprawcy lub Autocasco

Brałeś udział w stłuczce lub kolizji drogowej nie ze swojej winy, likwidowanej z OC sprawcy bądź kwalifikującej się do likwidacji z polisy AC, w której został uszkodzony Twój pojazd? Ubezpieczyciel przyznał Ci odszkodowanie, jednak nie jest ono adekwatne do rzeczywistych kosztów naprawy samochodu? W takich sytuacjach AVISTA Polska oferuje poszkodowanym dopłaty do odszkodowań nawet do trzech lat po szkodzie.

Dodatkowe środki z odszkodowania

Odkup odszkodowania jest jednym z najprostszych i najlepszych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków z tytułu uszkodzonego pojazdu. Nawet jeśli otrzymałeś już od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie, nadal możemy je odkupić!

Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania OC i AC na podstawie kosztorysów naprawy sporządzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Niestety, najczęściej są w nich zaniżane stawki za roboczogodzinę, a także stosowane tańsze części zamienne, niewiadomego pochodzenia i wątpliwej jakości – wszystko po to, aby obniżyć wypłacaną kwotę. Dlatego sytuacje, w których ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie są niezwykle powszechne.

AVISTA Polska oferuje fachową pomoc w uzyskaniu odszkodowania z AC lub OC sprawcy. Proponujemy najkorzystniejsze warunki dochodzenia strat osobowych i rzeczowych. Zlecając naszym specjalistom odzyskiwanie ubezpieczenia OC, możesz mieć pewność, że cała procedura odbędzie się bez stresu, dodatkowych opłat i zbędnych formalności!

Zaniżone odszkodowanie z OC lub AC – co robić?

Przedmiotem działalności AVISTA Polska jest skup odszkodowań komunikacyjnych, związanych ze zdarzeniami mającymi miejsce nawet do trzech lat wstecz. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że poszkodowani nie zawsze mają czas i własne środki finansowe, na dochodzenie zaniżonych odszkodowań na drodze sądowej.

Dopłata do odszkodowania OC/AC jest procedurą w pełni legalną i zgodną z polskim prawem, pozwalając szybko uzyskać dodatkową gotówkę, bez konieczności fatygowania się po sądach i ponoszenia jakichkolwiek opłat. Odkupienie szkody odbywa się sprawnie i bezproblemowo, po przeanalizowaniu sprawy przez naszych specjalistów i sporządzeniu finalnej umowy.

Odzyskiwanie ubezpieczenia AC/OC to rozwiązanie, dzięki któremu nic tracisz z sumy odszkodowania, która już została przyznana Ci przez ubezpieczyciela. Dopłata jest wypłacana niezwłocznie po podpisaniu umowy, do ręki bądź na wskazany numer rachunku bankowego.

Jeżeli nie chcesz zajmować się likwidacją szkody bądź chcesz wywalczyć wyższe odszkodowanie to: 

Dlaczego warto skorzystać z dopłat do odszkodowań?

Zaniżenia na kosztorysach napraw pojazdów to bardzo częste “zjawisko”. Na praktycznie każdym takim dokumencie pojawiają się błędy, które powodują że wypłacane osobie poszkodowanej odszkodowanie nie wystarcza na przywrócenie stanu pojazdu przed szkodą.

Oczywiście od decyzji wydanej przez zakład ubezpieczeń zawsze przysługuje prawo do odwołania. Nierzadko też sprawa jest rozwiązywana na drodze sądowej. Złożenie odwołania jednak często nie przynosi oczekiwanego rezultatu, a proces w sądzie może ciągnąć się latami.

Jeśli skorzystasz z dopłaty do odszkodowania, to w ciągu kilku dni od podpisania umowy cesji wierzytelności firma odszkodowawcza przesyła na podane konto bankowe uzgodnioną kwotę. Nie musisz zatem toczyć walki z ubezpieczycielem i czekać na wynik rozprawy w sądzie. Co istotne z punktu widzenia poszkodowanego, dopłata do odszkodowania nie podlega zwrotowi, a to oznacza że całe ryzyko bierze na siebie firma skupująca szkodę.

Dodatkowo warto wiedzieć, że dopłatę do odszkodowania można otrzymać również, jeśli pojazd na którym była szkoda został już sprzedany. Nie można jej otrzymać, jeśli od wydania decyzji ubezpieczyciela minęły 3 lata albo została pomiędzy stronami zawarta ugoda.

O czym powinien wiedzieć poszkodowany?

Samochód zastępczy z OC sprawcy i holowanie pojazdu

Z polisy OC sprawcy można domagać się zwrotu kosztów wynajmowanego na czas naprawy pojazdu. Wiele firm ubezpieczeniowych ma podpisane umowy z sieciami wypożyczalni. Poszkodowany może, ale nie musi skorzystać z takiej oferty.

Jeśli chce może wynająć auto na własną rękę, ale wówczas należy okazać dowód skorzystania z usługi, a wynajmowany pojazd musi się znajdować w identycznej klasie, jak uszkodzony pojazd.

Ponadto, jeśli pojazd ma rozległe szkody uniemożliwiające dalszą jazdę, to osoba poszkodowana może na koszt ubezpieczyciela sprawcy skorzystać z usługi holowania.

Szkoda całkowita zamiast częściowej

Ubezpieczyciele niejednokrotnie uznają szkodę za całkowitą, choć są przesłanki do naprawy pojazdu. Przypomnijmy, że szkodę całkowitą stwierdza się, jeśli naprawa nie jest w ogóle opłacalna albo nie jest możliwa ze względów technologicznych czy bezpieczeństwa. Tutaj problemem jest wartość pojazdu na dzień szkody – od tego zależy m.in. wysokość wypłaconego odszkodowania.

Części zamienne, rabaty, stawki za robociznę

Bardzo częstą pozycją w kosztorysach napraw pojazdów są części zamienne. Jak głosi jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, jeśli w uszkodzonym samochodzie wcześniej były zamontowane części oryginalne, to naprawa również powinna je uwzględniać. Tymczasem ubezpieczyciele bardzo rzadko stosują się do tego wyroku. 

Wiele kosztorysów uwzględnia także udzielony na zakup części rabat. W praktyce bardzo trudno jest wynegocjować osobie fizycznej takie ceny, które sklep motoryzacyjny oferuje serwisom samochodowym zamawiającym regularnie spore ilości podzespołów. 

Stosowane przez ubezpieczycieli stawki za roboczogodziny czy to mechaników czy lakierników bardzo rzadko są zbliżone do rynkowych – przeważnie są dwukrotnie niższe.

Utrata wartości handlowej pojazdu

To odszkodowanie, o którym osoby poszkodowane bardzo często w ogóle nie wiedzą, a jak wiadomo na rynku sprzedaży samochodów najbardziej pożądane przez kupujących są egzemplarze bezwypadkowe.

O odszkodowanie z tytułu UWH można się ubiegać, jeśli po pierwsze wiek pojazdu jest odpowiedni (max 5 lat), a po drugie szkoda na pojeździe dotyczyła po raz pierwszy elementu metalowego.

Podsumowanie

  1. Dopłatę do odszkodowania można otrzymać nawet do 3 lat wstecz od zdarzenia.
  2. Zaniżenia na kosztorysach napraw pojazdów pojawiają się bardzo często.
  3. Z OC sprawcy można otrzymać m.in. samochód zastępczy oraz zwrot kosztów holowania.
  4. Odszkodowanie można otrzymać również z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.
Scroll to Top