Co zrobić, aby uzyskać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy?

odszkodowanie z oc sprawcy

Miałeś wypadek komunikacyjny? Jesteś osobą poszkodowaną? W ramach polisy OC sprawcy możesz otrzymać m.in. rekompensatę za szkodę na pojeździe. Jak uzyskać od ubezpieczyciela należne odszkodowanie z polisy OC sprawcy? 

Co to jest OC?

W Polsce jest ustawowy obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC – dotyczy to wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, a umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Wiele osób, które chce zakupić ubezpieczenia komunikacyjne ma wątpliwości, co kryje się za pojęciami “posiadacz” oraz “pojazd mechaniczny”.

Posiadacz pojazdu mechanicznego

Definicji tego terminu nie znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Biorąc jednak pod uwagę ogólne zasady prawa cywilnego posiadacz pojazdu ma szerszy zakres od właściciela.

Właściciel jest uważany za posiadacza pojazdu, natomiast posiadaczem może być także wynajmujący pojazd. Podsumowując, obowiązek posiadania polisy OC obejmuje właścicieli i posiadaczy pojazdów.

Pojazd mechaniczny

W przypadku pojęcia pojazdu mechanicznego ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wprost wymienia co kryje się za tym terminem: pojazd samochodowy, motorower, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny (nie dot. tych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym), przyczepa.

O jakie świadczenia można się starać z OC sprawcy?

Z OC sprawcy osoba poszkodowana może wnioskować o odszkodowania za szkody materialnie i niematerialne.

Odszkodowanie za szkodę na pojeździe

Jest to zdecydowanie najbardziej popularne świadczenie pobierane w ramach polisy OC sprawcy wypadku bądź kolizji drogowej. Tego rodzaju szkoda majątkowa może zostać zlikwidowana metodą kosztorysową (inaczej gotówkowa) lub warsztatową (bezgotówkowa).

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej

W sytuacji, gdy uszkodzony z winy innego kierowcy pojazd jest młody rocznikowo (nie więcej niż 6 lat), a dodatkowo jest to pierwsza szkoda na elemencie metalowym, to ubezpieczyciel sprawcy powinien wypłacić odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.

Holowanie i samochód zastępczy

Niekiedy uszkodzenia są na tyle poważne, że poruszanie się danym pojazdem nie jest możliwe i zachodzi konieczność skorzystania z usługi holowania. Jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie ma podpisanej umowy z firmą świadczącą taką usługę, to rozliczenie ma miejsce na podstawie faktury bądź rachunku.

Osobie poszkodowanej przysługuje także samochód zastępczy. Koszty jego wynajmu na okres naprawy także pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Wyjątkiem jest tylko wynajem pojazdu z wyższej klasy, niż ten który został uszkodzony – wówczas zwrot kosztów się nie należy.

Zwrot kosztów leczenia

Jeśli na skutek wypadku ktoś został ranny to wszelkie koszty czy to leczenia czy rehabilitacji także mogą zostać pokryte z polisy OC sprawcy. Każda osoba poszkodowana ma prawo wybrać także prywatną placówkę medyczną.

Zwrot utraconych dochodów, renta

Leczenie czy długotrwała rehabilitacja sprawiają, że osoba poszkodowana przez nawet kilka miesięcy nie może wrócić do swoich służbowych obowiązków. W takiej sytuacji z OC sprawcy można domagać się zwrotu dochodów, jakie w danym okresie poszkodowany mógł osiągnąć, gdyby nie zdarzenie drogowe.

Z kolei w przypadku niezdolności do pracy osoba poszkodowana ma prawo do ubiegania się o rentę okresową bądź stałą, którą w wyniku kapitalizacji można zamienić na jednorazowe odszkodowanie. 

Zadośćuczynienie

O tego rodzaju świadczenie może się ubiegać poszkodowany, ale i także jego bliscy (zadośćuczynienie za śmierć). Trudności sprawia jednak oszacowanie kwoty zadośćuczynienia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie z oc sprawcy?

Aby zgłosić szkodę należy po pierwsze ustalić numer polisy sprawcy, a po drugie jego ubezpieczyciela. Takie dane powinny się znajdować w oświadczeniu sprawcy, a jeśli taki dokument nie został sporządzony na miejscu zdarzenia, to należy spisać choćby numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

Na jego podstawie za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można ustalić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupioną polisę ma sprawca. Może się zdarzyć, że sprawca nie jest znany, tj. jego tożsamości nie uda się ustalić. W takiej sytuacji za wypłatę odszkodowania nie odpowiada żadna firma ubezpieczeniowa, a UFG.

Następnie należy zgłosić szkodę do odpowiedniego ubezpieczyciela, który w ciągu 30 dni powinien wypłacić rekompensatę. Termin ten może zostać wydłużony do 90 dni, jeżeli konieczne jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Oczywiście o tym fakcie zakład ubezpieczeń powinien poinformować osobę poszkodowaną, a 90 dni to termin ostateczny. Tutaj warto też podkreślić, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do niezwłocznej wypłaty odszkodowania w tej części, która jest całkowicie bezsporna.

Termin zgłoszenia szkody zazwyczaj wynosi 3 lata (wyjątkiem jest przestępstwo – wówczas na zgłoszenie szkody poszkodowany ma 20 lat).

Szkoda na pojeździe

W przypadku likwidacji szkody majątkowej w ciągu tygodnia od dokonania zgłoszenia powinien skontaktować się z Tobą przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej. W zdecydowanej większości przypadków oględziny pojazdu wykonuje współpracujący z ubezpieczycielem rzeczoznawca.

Następnym etapem jest sporządzenie kosztorysu naprawy Twojego samochodu. Taki dokument najczęściej jest oparty o katalog typu Audatex. Na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Szkodę można rozliczyć także bezgotówkowo – wówczas podpisujesz upoważnienie, w którym zgadzasz się na przekazanie kwoty rekompensaty bezpośrednio do warsztatu, gdzie naprawiany jest pojazd. To zakład naprawczy w takiej sytuacji negocjuje z ubezpieczycielem końcową wartość szkody.

Szkoda osobowa

Następstwem zdarzenia drogowego mogą być różnego rodzaju urazy (nie tylko fizyczne, ale i psychiczne), a nawet czasowa lub stała niezdolność do pracy. Zgłaszając szkodę osobową pamiętaj o odpowiedniej dokumentacji. Warto zbierać wszelkie paragony czy faktury, dzięki którym przedstawisz poniesione przez Ciebie straty – koszty dot. wypadku.

Jak uzyskać wyższe odszkodowania z oc sprawcy?

W myśl art. 363. § 1 kodeksu cywilnego szkoda powinna zostać naprawiona zgodnie z wyborem osoby poszkodowanej lub poprzez przywrócenie do poprzedniego stanu, bądź przez przekazanie właściwej kwoty pieniężnej. Aby uzyskać odszkodowanie, które będzie na satysfakcjonującym dla Ciebie poziomie, warto zestawić ze sobą utracone na skutek zdarzenia drogowego korzyści z propozycją, jaka padła ze strony zakładu ubezpieczeń sprawcy.

Jeśli oferta nie jest dla Ciebie zadowalająca, to masz prawo złożyć reklamację. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na odpowiedź (maksymalnie 60 dni w przypadku skomplikowanych spraw).

Wielu poszkodowanych nie potrafi jednak samodzielnie zweryfikować wyceny szkody, a zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Co prawda, Sąd Najwyższy stwierdził, że poszkodowanemu należy się ich zwrot, ale tylko w sytuacji, gdy taka ekspertyza okazała się konieczna.

O wyższe odszkodowanie nie musisz jednak walczyć samodzielnie. Możesz zwrócić się do firmy odszkodowawczej, która proponuje dopłaty do odszkodowań. O dopłatę można starać się, jeśli od decyzji ubezpieczyciela sprawcy nie minęły jeszcze 3 lata, a szkoda była rozliczana na podstawie kosztorysu naprawy pojazdu.

Aby obniżyć wysokość odszkodowania ubezpieczyciele często stosują takie triki jak: amortyzacja części, części zamienne zamiast oryginalnych, naprawa części zamiast montażu nowych podzespołów, niewłaściwa wycena pojazdu w dniu szkody (dot. szkód całkowitych). Zdaniem Sądu Najwyższego np. zastosowanie amortyzacji nie powinno mieć miejsca.

Odkup szkody to proces szybki i całkowicie bezpieczny – Ty jako osoba poszkodowana nie ponosisz żadnego ryzyka oraz jakichkolwiek kosztów.


Podsumowanie

1. Ważną polisę OC musi mieć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego.

2. Z OC sprawcy można otrzymać odszkodowanie m.in. za szkodę na pojeździe.

3. Aby zgłosić szkodę potrzebny jest m.in. numer polisy sprawcy.

4. Od decyzji ubezpieczyciela sprawcy można się odwołać.

5. Dopłatę do odszkodowania można otrzymać, jeśli szkoda była rozliczana na podstawie kosztorysu, a od decyzji zakładu ubezpieczeń nie minęły 3 lata.

5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top