Odszkodowanie OC

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w zdarzeniu drogowym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Wynika to z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Nie każdy jednak w praktyce zdaje sobie sprawę, na czym do końca polega ochrona poprzez polisę osoby, która spowodowała wypadek. Jak skorzystać z czyjejś polisy OC i ubiegać się o odszkodowanie?

Jeśli doszło do kolizji, stłuczki bądź innego zdarzenia komunikacyjnego, to mamy prawo żądać od kierowcy, biorącego udział w wypadku, by podał swoje dane personalne lub posiadacza pojazdu, a także dane ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dzięki temu będziemy wiedzieli, do kogo należy ubiegać się o odszkodowanie.

Odszkodowanie z OC, kolizja z udziałem białego kombi

Jak ustalana jest wysokość odszkodowania OC?

Poszkodowany dochodząc odszkodowania z OC sprawcy kolizji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do żądania wypłaty takiej kwoty pieniędzy, która w pełni pokryje jego niezawinioną szkodę.

Wcześniej jednak, wysokość straty powinna zostać odpowiednio udowodniona. W przypadku likwidacji szkody komunikacyjnej majątkowej będzie to kosztorys naprawy pojazdu, która ma za zadanie przywrócić samochód do stanu sprzed wypadku.

Jeżeli wycena naprawy pojazdu przekroczy jego wartość sprzed szkody, wtedy odszkodowania jest ustalane tzw. metodą dyferencyjną. Polega ona na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości samochodu w stanie przed uszkodzeniem, o wartość pozostałości (czyli o wrak pojazdu).

Zgodnie bowiem z przepisem art. 824 kodeksu cywilnego suma pieniężna wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczenia nie może być wyższa od poniesionej szkody.

Oznacza to, iż odszkodowanie nie może wynosić więcej niż szkoda wyrządzona w ubezpieczonym mieniu w następstwie wypadku przewidzianego w zawartej umowie (jakakolwiek nadwyżka mogłaby być posądzona za bezpodstawne wzbogacenie się poszkodowanego).

Powyższa procedura i czynniki kształtujące odszkodowanie OC stanowią częsty przedmiot nieuzasadnionej manipulacji przez ubezpieczycieli, przejawiającej się w:

  • zaniżaniu wartości pojazdu sprzed wypadku,
  • zawyżanie kosztów naprawy,
  • bezzasadnej kwalifikacji szkody jako szkody całkowitej,
  • zaniżanie wartości pozostałości po zdarzeniu (wraku).

Ustalenie wysokości odszkodowania to nie jedyny kłopot. Inne częste problemy związane z odszkodowaniem z OC sprawcy wypadku wynikają z:

  • niezgodności wysokości roszczeń właściciela przedmiotu z wysokością wypłaty z polisy OC,
  • problemów ze skompletowaniem prawidłowej dokumentacji,
  • przeciągających się terminów likwidacji.

Kompleksowe odzyskiwanie ubezpieczenia OC

W zamian za możliwość odkupienia prawa do zaniżonej części odszkodowania z OC sprawcy, proponujemy wszystkim naszym klientom rekompensatę obliczoną w oparciu o ponownie przygotowaną przez nas kalkulację sprawy. Specjalizujemy się w rozpatrywaniu nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych do trzech lat wstecz.

Jak to się odbywa?

  • Po przeanalizowaniu sprawy, oszacujemy kwotę dopłaty i przedstawimy niezobowiązującą ofertę dopłaty do odszkodowania.
  • W przypadku zaakceptowania oferty, prosimy o przesłanie wszelkich danych niezbędnych do przygotowania umowy.
  • Po podpisaniu umowy przez obie strony, przelewamy wcześniej ustaloną kwotę na wskazany numer konta bankowego.

O co jeszcze może się ubiegać poszkodowany?

Samochód zastępczy

Niejednokrotnie poszkodowany z powodu kolizji czy wypadku do czasu naprawy pojazdu nie ma się czym poruszać. Sąd Najwyższy potwierdził, że na ten czas osobie poszkodowanej należy się samochód zastępczy.

O tym, że samochód jest Ci niezbędny warto poinformować ubezpieczyciela sprawcy. Może się bowiem okazać, że zakład ubezpieczeń ma nawiązaną współpracę z wypożyczalnią samochodową w Twojej okolicy. W takiej sytuacji nie będziesz płacić za wynajem – firma, od której wypożyczysz auto rozliczy się bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy.

Możliwe jest również wynajęcie pojazdu na własną rękę, ale wówczas należy zachować rachunek i przedstawić go ubezpieczycielowi. Należy jednak pamiętać, aby wynajęty samochód nie był wyższej klasy, ponieważ wówczas zakład ubezpieczeń może odmówić zwrotu kosztów wynajmu.

Holowanie samochodu

W przypadku poważniejszych uszkodzeń pojazdu konieczne jest wezwanie lawety, która odholuje auto np. do najbliższego warsztatu. W takiej sytuacji warto skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy.

Większe towarzystwa mają zawarte umowy z firmami, które mają w swojej ofercie całodobową pomoc drogową. Tutaj podobnie jak w przypadku wynajmu pojazdu można samodzielnie poszukać firmy, która zajmie się holowaniem pojazdu, a później domagać się zwrotu poniesionych kosztów.

Utrata wartości handlowej

Nie każdy poszkodowany ma świadomość, że w niektórych sytuacjach należy mu się także odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu. Należy jednak spełnić kilka podstawowych warunków m.in. wiek danego pojazdu nie przekracza 6 lat w momencie zdarzenia drogowego, pierwsza szkoda na pojeździe dot. elementów metalowych. O tego rodzaju roszczenie należy dodatkowo wnioskować u ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za szkody osobowe

Od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy można uzyskać także świadczenia za szkody osobowe. Chodzi tutaj nie tylko o zwrot kosztów leczenia, ale i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czy rentę powypadkową bądź jej kapitalizację.

O odszkodowania za szkody osobowe z OC sprawcy mogą wnioskować również pasażerowie, którzy w wyniku zdarzenia drogowego ponieśli taką szkodę.

Odszkodowania za straty materialne

Jeśli w związku z kolizją czy wypadkiem doszło do innych strat typu uszkodzenie fotelika samochodowego, nawigacji samochodowej, telefonu komórkowego to poszkodowany także może złożyć wniosek o wypłacenie rekompensaty. 


Podsumowanie

1. W przypadku zdarzenia drogowego domagaj się od jego sprawcy numeru polisy. 

2. Wiele odszkodowań wypłacanych z OC sprawcy jest zaniżonych.

3. O dopłatę do odszkodowania można się ubiegać do 3 lat wstecz.

4. Poszkodowanemu należy się także m.in. samochód zastępczy na czas naprawy, holowanie pojazdu, odszkodowanie za szkody osobowe.

Scroll to Top