Zaniżone odszkodowanie z OC i AC

Zaniżanie odszkodowań komunikacyjnych, tuż obok podważania faktur i rachunków oraz szukania kruczków prawnych, stanowi popularny grzech towarzystw ubezpieczeniowych.

Praktyka pokazuje, iż ubezpieczyciele bardzo często wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych, nie informując ich o przysługującym im prawach i dążąc do zawarcia ugody na niekorzystnych warunkach.

Gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie

Sytuacje, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie, są nagminne, a tymczasem, należy zdać sobie sprawę, iż zmniejszenie odszkodowania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dopuszczalne jest wyłącznie wówczas, kiedy to poszkodowany przyczynił się powstania lub zwiększenia szkody bądź w przypadku, gdy ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Wypadek przez który kierowca dostał zaniżone odszkodowanie oc, kolizja z udziałem BMW serii 3

Zaniżony kosztorys ubezpieczyciela za pojazd

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wypłacają tyle, ile potrzeba na pokrycie strat poniesionych na skutek stłuczki czy wypadku drogowego. Jeśli po oględzinach pojazdu otrzymałeś kosztorys naprawy samochodu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku i zastanawiasz się, czy dotyczy Cię zaniżone odszkodowanie, warto sprawdzić kilka podstawowych rzeczy.

Szczególną uwagę warto zwrócić przede wszystkim:

  • na stawkę za roboczogodzinę – zazwyczaj ubezpieczyciele stosują stawki w wysokości 40-60 zł za godzinę, podczas gdy w rzeczywistości stawki rynkowe są nawet dwukrotnie wyższe,
  • czy ceny części zamiennych zostały pomniejszone o amortyzację (urealnienie) – często zdarza się, że odszkodowanie za części jest pomniejszane nawet o ok. 60-70% wartości z tytułu bezprawnej amortyzacji,
  • czy w kosztorysie zostały zastosowane nowe i oryginalne części czy też tańsze zamienniki, niewiadomego pochodzenia i jakości,
  • czy ubezpieczyciel umniejszył ilość materiału lakierniczego oraz czas pracy lakiernika.

Jeżeli w kosztorysie, który dostałeś od towarzystwa ubezpieczeniowego, znajdziesz chociaż jedną z wyżej wymienionych nieprawidłowości, wówczas możesz podejrzewać, że ubezpieczyciel przyznał Ci zaniżone odszkodowanie AC lub OC sprawcy. Być może dostałeś połowę, albo jeszcze mniej należnej kwoty.

Wycena zaniżonych kosztów naprawy auta po wypadku

Specjaliści z AVISTA Polska zajmują się rzetelną wyceną zaniżonych kosztów naprawy samochodu po wypadku. Gdy już uzyskałeś odszkodowanie z OC sprawcy, odwołanie od decyzji jest możliwe w zgłoszonych szkodach maksymalnie do trzech lat od daty zdarzenia komunikacyjnego.

Sprawdź, kiedy miałeś szkodę, czy posiadasz potrzebną dokumentację (m.in. decyzję o wypłacie odszkodowania). W razie jej braku, możesz wystąpić z prośbą o jej wystawienie do ubezpieczyciela (powołując się na numer szkody bądź numer rejestracyjny pojazdu).

Odszkodowania AC – o czym warto wiedzieć?

Likwidacja szkody

Zbyt niskie odszkodowanie AC może także być związane z zaniedbaniami, które mogą się przytrafić osobie poszkodowanej oraz ubezpieczycielowi. Dlatego też warto wiedzieć, jak w danym towarzystwie ubezpieczeniowym wygląda proces likwidacji szkody, a w zasadzie jakie obowiązują terminy na jej zgłoszenie. Taką informację można bez problemu znaleźć – wystarczy przeczytać OWU.

Z umowy można się dowiedzieć, w jakim terminie ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty świadczenia. Znając ten termin można, zatem pilnować, czy towarzystwo ubezpieczeniowe ich dotrzymuje. Ponadto prawem ubezpieczonego jest wgląd do dokumentacji.

Poszkodowany powinien przygotować komplet właściwych dokumentów: kopia dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, oświadczenia sprawcy kolizji. Warto zapoznać się z wymaganiami, jakie odnośnie właśnie dokumentów ma dany zakład ubezpieczeń.

Wyłączenia odpowiedzialności

W przypadku odszkodowań AC spore znaczenie ma to, co znajduje się w umowie autocasco. Mogą jednak być tak, że właściciel danego pojazdu posiadający ważną polisę AC nie otrzyma odszkodowania. Takie sytuacje nie są związane ze złą wolą ubezpieczyciela, a tzw. wyłączeniami odpowiedzialności.

Chodzi tutaj m.in. o szkody, które zostały wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających, szkody, które są skutkiem niedbalstwa lub wynikiem umyślnego działania.

Dodatkowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia może znajdować się zapis, który mówi o minimalnej wartości szkody. To oznacza, że jeśli szkoda została wyceniona na 200 zł, a w warunkach jest mowa o kwocie 400 zł, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku braku aktualnych badań technicznych pojazdu czy braku prawa jazdy osoby, która w momencie zdarzenia kierowała danym pojazdem, a fakt ten przyczynił się do powstania szkody.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Jeśli uważasz, że odszkodowanie które otrzymałeś jest zaniżone to możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że odwołanie powinno zawierać argumenty merytoryczne.

Jeśli odwołanie nie przyniosło oczekiwanych skutków sprawę można zgłosić do Rzecznika Finansowego. Złożenie wniosku o interwencje tego organu nic nie kosztuje. W przypadku, gdy i to nie przyniesie rezultatu RF może wystąpić z wnioskiem o pozasądowe postępowanie polubowne, a kolejnym krokiem może być wystąpienie na drogę sądową.

Innym rozwiązaniem, z którego może skorzystać poszkodowany jest odkup szkody. To propozycja skierowana do osób, które nie chcą się narażać na długotrwały proces oraz koszty sądowe.Podsumowanie

1. Na zaniżony kosztorys naprawy pojazdu wpływają m.in. zaniżone stawki za roboczogodzinę, zastosowanie części zamiennych zamiast oryginalnych.

2. W przypadku odszkodowań z AC warto zwrócić uwagę na m.in. wyłączenia odpowiedzialności.

3. Od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela można się odwołać.

4. Można wnioskować o interwencję Rzecznika Finansowego, wejść na drogę sądową lub skorzystać z propozycji odkupu szkody.

Scroll to Top