Zaniżone odszkodowanie z OC i AC

Zaniżanie odszkodowań komunikacyjnych, tuż obok podważania faktur i rachunków oraz szukania kruczków prawnych, stanowi popularny grzech towarzystw ubezpieczeniowych. Praktyka pokazuje, iż ubezpieczyciele bardzo często wykorzystują niewiedzę osób poszkodowanych, nie informując ich o przysługującym im prawach i dążąc do zawarcia ugody na niekorzystnych warunkach.

Sytuacje, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie, są nagminne, a tymczasem, należy zdać sobie sprawę, iż zmniejszenie odszkodowania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dopuszczalne jest wyłącznie wówczas, kiedy to poszkodowany przyczynił się powstania lub zwiększenia szkody bądź w przypadku, gdy ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Wypadek przez który kierowca dostał zaniżone odszkodowanie oc, kolizja z udziałem BMW serii 3

Zaniżony kosztorys ubezpieczyciela za pojazd

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wypłacają tyle, ile potrzeba na pokrycie strat poniesionych na skutek stłuczki czy wypadku drogowego. Jeśli po oględzinach pojazdu otrzymałeś kosztorys naprawy samochodu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku i zastanawiasz się, czy dotyczy Cię zaniżone odszkodowanie, warto sprawdzić kilka podstawowych rzeczy.

Szczególną uwagę warto zwrócić przede wszystkim:

  • na stawkę za roboczogodzinę – zazwyczaj ubezpieczyciele stosują stawki w wysokości 40-60 zł za godzinę, podczas gdy w rzeczywistości stawki rynkowe są nawet dwukrotnie wyższe,
  • czy ceny części zamiennych zostały pomniejszone o amortyzację (urealnienie) – często zdarza się, że odszkodowanie za części jest pomniejszane nawet o ok. 60-70% wartości z tytułu bezprawnej amortyzacji,
  • czy w kosztorysie zostały zastosowane nowe i oryginalne części czy też tańsze zamienniki, niewiadomego pochodzenia i jakości,
  • czy ubezpieczyciel umniejszył ilość materiału lakierniczego oraz czas pracy lakiernika.

Jeżeli w kosztorysie, który dostałeś od towarzystwa ubezpieczeniowego, znajdziesz chociaż jedną z wyżej wymienionych nieprawidłowości, wówczas możesz podejrzewać, że ubezpieczyciel przyznał Ci zaniżone odszkodowanie AC lub OC sprawcy. Być może dostałeś połowę, albo jeszcze mniej należnej kwoty.

Wycena zaniżonych kosztów naprawy auta po wypadku

Specjaliści z AVISTA Polska zajmują się rzetelną wyceną zaniżonych kosztów naprawy samochodu po wypadku. Gdy już uzyskałeś odszkodowanie z OC sprawcy, odwołanie od decyzji jest możliwe w zgłoszonych szkodach maksymalnie do trzech lat od daty zdarzenia komunikacyjnego.

Sprawdź, kiedy miałeś szkodę, czy posiadasz potrzebną dokumentację (m.in. decyzję o wypłacie odszkodowania). W razie jej braku, możesz wystąpić z prośbą o jej wystawienie do ubezpieczyciela (powołując się na numer szkody bądź numer rejestracyjny pojazdu).

Scroll to Top