Odzyskiwanie odszkodowań OC

odzyskiwanie odszkodowań oc

Po wypadku lub kolizji poszkodowany kierowca może starać się o należne mu odszkodowanie. Bardzo często wypłacana kwota nie wystarcza na naprawę i wielu z nich występuje o dopłatę do odszkodowania. Odzyskiwanie odszkodowań z OC jest podstawowym świadczeniem dla osób poszkodowanych. Warto wiedzieć, kiedy można starać się o więcej.

W jaki sposób jest wypłacane odszkodowanie?

O odszkodowanie z OC sprawcy wypadku może wystąpić każda osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu oraz właściciel uszkodzonego pojazdu. Również wszystkie osoby, które nie przyczyniły się do wypadku, mają prawo dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Często jednak odszkodowanie nie wystarcza na pokrycie kosztów i strat, jakich doznała osoba poszkodowana.

Poszkodowany może starać się zarówno o zwrot kosztów leczenia, jak i o zwrot za naprawę swojego samochodu z polisy OC sprawcy. Im dokładniejsza dokumentacja: zdjęcia, notatka policyjna, opis zdarzenia i dowody, tym większa szansa na uzyskanie wyższego odszkodowania- samo postępowanie będzie wtedy skuteczniejsze.

Termin, w jakim ubezpieczyciel musi dokonać wypłaty, jest ściśle określony w przepisach. Ma on na to 30 dni od momentu zgłoszenia szkody przez poszkodowanego. Zdarza się jednak, że wypłata odszkodowania nie zawsze jest wypłacana w tym terminie.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy może ona wynieść nawet 90 dni, o czym towarzystwo ubezpieczeniowe musi powiadomić listownie. Ubezpieczyciele przestrzegają ustawowych terminów i wypłacają odszkodowanie planowo, ponieważ mogą zostać nałożone na nich kary za opóźnianie.

Uproszczona likwidacja i kosztorys

W przypadku mniejszych szkód, często stosuje się tzw. uproszczoną likwidację szkody. Jest ona korzystniejsza dla poszkodowanego, który nie musi przechodzić przez procedurę oględzin osobiście. Wystarczą zdjęcia uszkodzonego samochodu i rozmowa telefoniczna z konsultantem. Rozwiązanie to jest uzasadnione w przypadku szkód, które nie budzą uwag i nie są duże.

Odzyskiwanie odszkodowań jest również skuteczniejsze, gdy poszkodowany dokładniej przeanalizuje swój kosztorys. To właśnie w nim mogą znajdować się pozycje, które zostały zaniżone i mają wpływ na niższą wypłatę odszkodowania.

Najczęściej poszkodowani kierowcy zostają oszukani na zaniżaniu wartości pojazdu- montuje się wtedy w samochodzie zamienniki części oryginalnych oraz uśrednia się stawki za roboczogodziny. Przy wycenach pojazdu warto skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy, który ponownie może ocenić, czy wartość pojazdu i samych zastosowanych części została zaniżona.

Oprócz samego odszkodowania osobie poszkodowanej przysługują również dodatkowe świadczenia jak:

  • zwrot kosztów za samochód zastępczy
  • zwrot kosztów holowania samochodu
  • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu
  • zwrot za inne szkody np. zniszczony samochód

Wciąż niewielka liczba osób zdaje sobie sprawę, że może ubiegać się także o zwrot kosztów za poniesione leczenie i samo zadośćuczynienie. Szkody osobowe również stanowią ważną część odszkodowań, a poszkodowani kierowcy coraz częściej korzystają z tego rodzaju świadczeń.

Co należy się poszkodowanemu?

Poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela następujących świadczeń:

  • zwrotu wszystkich kosztów, jakie poniósł w związku z rehabilitacją, zakupem leków i środków opatrunkowych. Oraz kosztów, które wiążą się z dojazdem do lekarza, zakupem sprzętu medycznego i ortopedycznego, kosztów, które wynikają z konieczności zatrudnienia innych osób do pomocy i opieki
  • wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czyli cierpienia w wymiarze fizycznym oraz psychicznym
  • renty uzupełniającej, renty na zwiększone potrzeby, renty z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość
  • renty alimentacyjnej
  • zadośćuczynienia

Niestety samo odzyskiwanie powyższych świadczeń jest czasochłonne i wymaga od poszkodowanego systematycznego gromadzenia dokumentacji oraz dokładnych wyliczeń za poniesione w wyniku wypadku straty.

Ważne jest również dokładne sprecyzowanie roszczeń, czy ewentualne odwołanie w przypadku wypłaty zaniżonego odszkodowania, bądź przeanalizowanie czy w sprawie nie powinno zostać wytoczone powództwo.

W tych przypadkach istotna będzie pomoc niezależnej kancelarii odszkodowawczej, która pomoże w takich przypadkach. Dlatego, jeśli takie postępowanie może sprawiać poszkodowanemu problem warto już na samym początku skierować sprawę do profesjonalisty.

Ugoda, a brak możliwości odzyskania odszkodowania

Istnieją przypadki, gdy osoba poszkodowana uzyska kwotę odszkodowania w konkretnej wysokości, ale nie może wystąpić o dalsze świadczenia np. o dopłatę do odszkodowania. Jest nią zawarcie ugody z ubezpieczycielem i tutaj trzeba uważać- ponieważ stosują oni techniki, na które zwyczajnie można się nabrać.

Najczęściej do ugody dochodzi telefonicznie, gdzie ubezpieczyciel pyta, czy poszkodowany zgadza się na proponowane warunki i czy wypłacona kwota jest dla niego zadowalająca. Ubezpieczyciel w taki sposób naprowadza rozmowę, aby osoba pokrzywdzona jak najszybciej przyznała mu rację w kwestii wypłaconej rekompensaty.

Dlatego wielu poszkodowanych nie wie, że podpisało ugodę, ponieważ takie słowo nigdy nie padło. Dopiero po dokładniejszej analizie kosztorysu i jego przestudiowaniu osoba pokrzywdzona dochodzi do wniosku, że mogła uzyskać więcej i nie zgadzać się na warunki proponowane przez ubezpieczyciela.

Odzyskiwanie odszkodowań z polisy OC sprawcy nie jest procesem trudnym, jednak warto mieć podstawową wiedzę, która pomoże nam w samym dochodzeniu. Nie należy tutaj zapominać o kancelariach odszkodowawczych, które chętnie podejmują się takich spraw.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top