Jak otrzymać odszkodowanie z OC, jeśli sprawca wypadku jest nieznany?

odszkodowanie z oc

Wypadek, kolizja, stłuczka i nieznany sprawca? Co zrobić, jeśli nie da się ustalić jego tożsamości? Jak w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, skoro nie znamy nawet numeru rejestracyjnego pojazdu?

Co zrobić po ucieczce sprawcy z miejsca kolizji lub wypadku?

Choć takie zdarzenie z pewnością nie można zaliczyć do kategorii przyjemnych, należy do niego podejść ze stoickim spokojem. Histeria nie jest tutaj wskazana. W przypadku braku osób, które ucierpiały w wyniku wypadku, wykonaj czynności mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Następne powiadom policję – notatka służb z pewnością będzie pomocna przy zgłoszeniu szkody.

W celu ustalenia tożsamości sprawcy warto porozmawiać z osobami, które widziały całe zdarzenie. Być może ktoś z nich zapamiętał lub zanotował numery rejestracyjne samochodu sprawcy. Na tej podstawie zidentyfikowanie sprawcy nie powinno być problemem. Warto też rozejrzeć się, czy w okolicy jest zamontowany monitoring, który mógłby nagrać zdarzenie. Nagranie może być pomocne w znalezieniu sprawcy.

Jak zgłosić się po odszkodowanie z OC, jeśli nie znamy sprawcy wypadku?

W przypadku, gdy jednak nie uda Ci się ustalić sprawcy, to szkodę możesz zgłosić u dowolnego ubezpieczyciela posiadającego w swojej ofercie obowiązkową polisę dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może odmówić przyjęcia Twojego zgłoszenia – nie musisz mieć zawartej żadnej z nim umowy.

Zgłaszając taką szkodę warto mieć potwierdzenie swojej wersji wydarzeń. Dlatego też nieodzowna może się okazać notatka policyjna, choć kolizja czy stłuczka nie wymaga wezwania na miejsce zdarzenia tego rodzaju służb. Przydadzą się także zeznania świadków.

Proces likwidacji takiej szkody przebiega standardowo, czyli ustalana jest zasadność zgłoszenia szkody, jej rozmiar oraz określana jest wysokość świadczenia. Następnie dokumentacja dot. Twojej szkody jest przekazywana do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), który w takiej sytuacji odpowiada za wypłatę odszkodowania.

Kiedy UFG wypłaca odszkodowanie?

Niestety dla osób poszkodowanych nie zawsze UFG odpowiada za wyrządzone przez nieznanego sprawcę szkody. Jeśli masz wykupione dobrowolne ubezpieczenie AC to właśnie z tej polisy w pierwszej kolejności musisz zlikwidować szkodę. Choć w ten sposób zapewne utracisz dotychczasowe zniżki u ubezpieczyciela, to Fundusz ma obowiązek, aby wyrównać Tobie zaistniałą różnicę między poszczególnymi składkami.

W przypadku szkody na pojeździe, wyrządzonej przez sprawcę, którego tożsamości nie udało się ustalić, UFG wypłaci Tobie odszkodowanie, jeśli:

  • w wyniku wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z uczestników zdarzenia,
  • rozstrój zdrowia czy naruszenie czynności danego narządu poszkodowanego trwało powyżej 14 dni.

Co istotne, konieczne jest orzeczenie wydane przez lekarza, którego specjalizacją jest odpowiednia dziedzina medycyny. Jeśli szkoda na pojeździe jest częściowa, to od wypłaconego odszkodowania Fundusz odejmuje równowartość 300 euro. Przy przeliczaniu tej kwoty na złotówki brany jest pod uwagę średni kurs wymiany walut ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalania wysokości odszkodowania.

Pamiętaj, że nie otrzymasz rekompensaty od UFG za szkodę wyrządzoną przez nieustalonego sprawcę, jeśli na skutek zdarzenia drogowego nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Przykład:

Paweł na skutek wymuszenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu przez innego niezidentyfikowanego kierowcę wpadł do rowu, odniósł poważne obrażenia i dosyć znacznie uszkodził samochód. Okres jego rekonwalescencji trwał 16 dni. Paweł od UFG może domagać się zarówno odszkodowania za szkodę na osobie, jak i odszkodowania majątkowego, tj. za zniszczony pojazd. Jeśli rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała trwałyby krócej niż 14 dni, to wówczas Paweł mógłby otrzymać tylko odszkodowanie za szkodę osobową.

W jakim terminie UFG wypłaca odszkodowanie?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odszkodowanie od Funduszu powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni – są one jednak są liczone od dnia, w którym zakład ubezpieczeń przekazał do UFG kompletną dokumentację dot. szkody.

Termin ten nie musi jednak być dotrzymany – może się jeszcze przedłużyć, jeśli konieczne jest ustalenie tzw. istotnych okoliczności zdarzenia. Wówczas na ich wyjaśnienie Fundusz ma dodatkowe 14 dni. Oczywiście w przypadku, gdy jakaś część odszkodowania jest bezsporna, to UFG tą kwotę wypłaca w pierwszym terminie.

Co zrobić, jeśli sprawca drobnej szkody parkingowej uciekł?

Szkoda parkingowa i nieznany sprawca? To niestety bardzo często się zdarza. Jeśli i Tobie ktoś uszkodzi samochód np. zarysuje lakier, czy rozbije reflektor i ucieknie – nie pozostawi do siebie namiarów, to najlepiej w takiej sytuacji także warto złożyć zawiadomienie na policji. Zawsze jest szansa, że sprawca zostanie zidentyfikowany, a notatka policyjna przyda się przy zgłoszeniu szkody.

W przypadku drobnej, parkingowej szkody można liczyć tylko na odszkodowanie z własnej polisy AC. Jednak zanim zgłosisz szkodę w ramach autocasco, to zapoznaj się z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), w nich może się bowiem znajdować zapis mówiący o m.in. minimalnej wartości szkody. Towarzystwa ubezpieczeniowe poniżej danej kwoty odmawiają wypłaty odszkodowania z AC. W takiej sytuacji trudno skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Przykład:

Na parkingu przy markecie budowlanym nieznany sprawca uszkodził samochód Joanny. Niestety kamery monitoringu należącego do sklepu nie ujęły momentu zdarzenia. Joanna miała wykupioną ważną polisę autocasco, w związku z tym zgłosiła szkodę u swojego ubezpieczyciela. W OWU był zapis mówiący o udziale własnym w szkodzie na kwotę 800 zł. Szkodę rzeczoznawca wycenił na 3 000 zł, a odszkodowanie wyniosło 2 200 zł. Dodatkowo Joanna utraciła zniżki, związku z tym nowa polisa autocasco była droższa o 400 zł. Od UFG Joanna może żądać kwoty 800 zł, o którą pomniejszono odszkodowanie z AC oraz 400 zł za utracone zniżki.

Kiedy jeszcze UFG wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny chroni nie tylko osoby poszkodowane przez sprawcę, którego tożsamość jest nieznana. Od Funduszu można otrzymać odszkodowanie również w sytuacji, gdy sprawca nie posiadał ważnego OC.  

Tutaj nie obowiązują jednak obostrzenia, takie jak w przypadku szkód wyrządzonych przez nieznanego sprawcę. UFG dokonuje wypłat odszkodowań za szkody osobowe oraz majątkowe. Świadczenia te nie są pomniejszane o żadną kwotę. 

Regres ubezpieczeniowy

Wypłacanie 100% odszkodowań jest to spowodowane przede wszystkim tym, że sprawca jest zidentyfikowany, a więc Fundusz ma wiedzę od kogo może się domagać zwrotu odszkodowania, które wypłacił osobie poszkodowanej. Mowa tu oczywiście o tzw. regresie ubezpieczeniowym. Ponadto, UFG zajmuje się wypłatą odszkodowań, jeśli zakład ubezpieczeń ogłosi upadłość.

Przedawnienie roszczeń

Standardowo przyjmuje się, że termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata. Zgodnie jednak z uchwałą Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy wypadek miał miejsce kilkanaście lat temu to roszczenia wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można dochodzić tylko wówczas, gdy poniesiona szkoda była wynikiem przestępstwa. W takim przypadku obowiązuje 20 letni okres przedawnienia. Sąd Najwyższy jednak wskazał, że to osoba która dochodzi roszczeń powinna dostarczyć dowody na to, że działanie nieznanego sprawcy miało znamiona przestępstwa.

Kiedy wypłaca ubezpieczyciel? Jakie świadczenia?

Jeśli uda się zidentyfikować sprawcę to oczywiście należy zgłosić szkodę u ubezpieczyciela sprawcy. Wówczas można się domagać nie tylko odszkodowania za straty materialne, ale i także m.in. zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne, samochód zastępczy. Od decyzji zakładu ubezpieczeń można się odwołać, także do Rzecznika Finansowego. Poszkodowany może także wnioskować o wypłatę także z innej polisy – ubezpieczenie nnw.


Podsumowanie

1. Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, to szkodę możesz zgłosić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, które sprzedaje polisy OC.

2. Za wypłatę odszkodowania w takim przypadku odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

3. Posiadacze AC w pierwszej kolejności powinni zlikwidować szkodę z tej polisy.

4. Za szkodę majątkową Fundusz odpowiada, jeśli u któregoś z uczestników zdarzenia doszło do obrażeń, a okres rozstroju zdrowia trwał więcej niż 14 dni.

5. W przypadku szkody częściowej kwota odszkodowania z UFG jest pomniejszana o równowartość 300 euro. 

6. Świadczenie jest wypłacane w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentacji od ubezpieczyciela, u którego zgłoszono szkodę. 

7. UFG wypłaca odszkodowania także w sytuacji, gdy sprawca nie ma ważnej polisy OC.

5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top