3 sytuacje, w których UFG wypłaca odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

ufg

Sprawca wypadku uciekł z miejsca wypadku albo nie posiadał ważnej polisy OC? Towarzystwo ubezpieczeń ogłosiło upadłość? W takich sytuacjach poszkodowani mogą zwrócić się o wypłatę odszkodowania do UFG. 

Co to jest UFG?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny UFG (skrót) to instytucja, której głównym celem jest ochrona interesów ubezpieczonych. Do UFG należą wszystkie zakłady ubezpieczeń, które oferują polisy OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych oraz dla rolników.

Fundusz zajmuje się wypłatą świadczeń dla osób poszkodowanych, jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia drogowego i nie ustalono jego tożsamości albo pojazd kierowany przez sprawcę nie był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC). Do UFG można się także zwrócić w przypadku bankructwa ubezpieczyciela.

Pełni także funkcję ośrodka informacji. Zadaniem tej instytucji jest również przeprowadzanie kontroli oraz nakładanie kar za brak ważnej polisy OC. Za pomocą udostępnionego przez Fundusz narzędzia można w kilka chwil dokonać identyfikacji umowy OC.

Jak sprawdzić, czy dany pojazd posiada OC?

W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania na miejsce zdarzenia drogowego policji. Wystarczy, że zostanie sporządzone oświadczenie sprawcy kolizji. Osoba poszkodowana powinna jednak uzyskać wgląd do dokumentu, który potwierdza posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Warto wiedzieć, że od 2012 roku każdy może sprawdzić, czy dany pojazd mechaniczny jest objęty ubezpieczeniem OC. Na stronie internetowej UFG znajduje się specjalny formularz dla kierowców (i nie tylko), za pomocą którego można sprawdzić, czy w danym dniu dany pojazd posiada ważne OC. W tym celu należy podać numer VIN albo numer rejestracyjny pojazdu. Formularz nie wymaga podawania żadnych danych osobowych właściciela pojazdu, aby dowiedzieć się czy ubezpieczenie samochodu zostało zawarte.

Jakie dane gromadzi Fundusz?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi także bazę danych, która uwzględnia:

  • zawarte umowy ubezpieczenia OC oraz AC,
  • zdarzenia drogowe skutkujące odpowiedzialnością towarzystw ubezpieczeniowych,
  • wypłacone świadczenia z umów ubezpieczeniowych.

Baza polis OC jest prowadzona od 2004 roku, a AC od 2006 roku. Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek przekazywania takich danych do UFG.

Kiedy należy się odszkodowanie od UFG?

O odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można się ubiegać jeśli:

  • sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia i nie udało się ustalić jego tożsamości;
  • sprawca kierował pojazdem, który nie był objęty ubezpieczeniem OC.

Zgłoszenie szkody do UFG odbywa się za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, który ma swojej ofercie polisy OC. Co istotne, każdy ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

UFG na wydanie decyzji ma 30 dni, a wypłata odszkodowania jest realizowana w terminie 14 dni od momentu ustalenia okoliczności wypadku. Fundusz jest zobowiązany, aby w ciągu 30 dni przekazać osobie poszkodowanej tą część świadczenia, do której nie ma jakichkolwiek wątpliwości.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odszkodowanie od UFG?

Niestety nie w każdej opisanej wyżej sytuacji poszkodowani otrzyma rekompensatę od UFG pomimo ucierpienia w wypadkach spowodowanych przez nieznanych sprawców bądź kierujących bez ważnego OC. Jest kilka warunków, które należy spełnić:

  • odszkodowanie za szkody osobowe jest wypłacane w 100% należnej wysokości, jeśli rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej trwał dłużej niż 14 dni;
  • odszkodowanie za szkody majątkowe (pomniejszane o równowartość 300 euro) jest wypłacane, jeśli obrażenia ciała powstałe w wyniku zdarzenia drogowego spowodowały rozstrój zdrowia poszkodowanego przez minimum 14 dni.

Warto pamiętać, że jeśli osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego, który spowodował nieznany sprawca, miała polisę AC na uszkodzony pojazd, to w pierwszej kolejności powinna wnioskować o wypłatę odszkodowania w ramach tego ubezpieczenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w takiej sytuacji jest odpowiedzialny za rekompensatę za utracone zniżki.

Z kolei jeśli pojazd, którym kierował sprawca nie posiadał ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca 100% należnego osobie poszkodowanej odszkodowania. Fundusz znając tożsamość sprawcy ma bowiem możliwość odzyskania od niego poniesionych kosztów (regres ubezpieczeniowy).

W jakiej wysokości nakładane są kary za brak OC?

Fundusz posiada autorski system informatyczny, za pomocą którego jest w stanie wytypować właścicieli pojazdów mechanicznych nie posiadających ważnej polisy OC. Przypomnijmy, że zawarcie ubezpieczenia OC jest obligatoryjne, a jego brak może się wiązać z nałożeniem kary przez UFG.

Zdecydowana większość wykrytych przypadków braku OC jest dokonywanych za pomocą narzędzia UFG. Informacje dot. pojazdów, które nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem pochodzą z prowadzonej przez Fundusz bazy danych. Algorytmy wertując tą bazę są w stanie wykryć brak ciągłości ubezpieczenia oraz opóźnienia w zawieraniu umów ubezpieczeniowych OC.

Wysokość opłaty karnej dla kierowców bez ważnego OC jest uzależniona od rodzaju pojazdu oraz okresu w jakim dany pojazd pozostawał bez ubezpieczeniowej ochrony. Przykładowo posiadacz samochodu osobowego, który w danym roku kalendarzowym pozostawał ponad 14 dni bez ubezpieczenia musi liczyć się w opłatą karną w wysokości 5 200 zł.

Jeszcze większe straty finansowe może wygenerować sprawca wypadku komunikacyjnego, który nie zawarł umowy ubezpieczeniowej. W takim przypadku osobie poszkodowanej to Fundusz wypłaca odszkodowanie, ale później domaga się od sprawcy zwrotu całej rekompensaty.

Podsumowanie

1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zrzesza wszystkich ubezpieczycieli w Polsce, którzy w ofercie mają polisy OC dla posiadaczy pojazdów oraz rolników. 

2. Fundusz wypłaca odszkodowania w przypadku nieznanego sprawcy wypadku czy braku posiadania OC przez sprawcę. 

3. Szkodę do UFG poszkodowany może zgłosić za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela, który ma w ofercie OC. 

4. Decyzję odnośnie odszkodowania UFG wydaje w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

5. Fundusz wypłaca należne świadczenia za szkody majątkowe oraz szkody osobowe, jednak pod kilkoma warunkami.

6. Właściciele pojazdów mechanicznych, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC muszą się liczyć z naliczeniem opłaty karnej.

5 3 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top