Skąd się bierze zaniżone odszkodowanie z OC?

zaniżone odszkodowanie z oc

Wciąż pojawiają się kolejne rozwiązania prawne, dzięki którym poszkodowani powinni uzyskać wyższe odszkodowania. A jak to wygląda w praktyce? Towarzystwa ubezpieczeniowe znajdują nowe sposoby na obejście prawa i wypłatę niższych odszkodowań. Poszkodowani nie muszą być jednak bezradni w takich sytuacjach. Jeżeli poszkodowany otrzyma zaniżone odszkodowanie z oc, może starać się o dopłatę.

Zdecydowana większość poszkodowanych uzyskuje za niskie odszkodowania. Może to dotykać nawet 89% poszkodowanych! Duża część z nich nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. Inni uznają, że nie chcą się mieszać w spory z ubezpieczycielem i zadowalają się tym, co otrzymują.

Odszkodowanie powinno jednak w całości wystarczać na naprawę wszystkich szkód. Powinno także zrekompensować inne straty. Jeżeli tak jest, można mówić o właściwym odszkodowaniu. Jeżeli nie — ubezpieczyciel wypłacił zaniżone odszkodowanie. Wówczas można podjąć stosowne działania. Na co jednak zwrócić szczególną uwagę?

W jaki sposób TU wypłacają zaniżone odszkodowania?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym poszkodowani otrzymują za niskie odszkodowania:

Zaniżony kosztorys

W kosztorysie określone są dokładnie wszystkie koszta naprawy samochodu. To przede wszystkim koszta części, ale także materiałów i robocizny. Ceną każdego z tych elementów można manipulować, przez co poszkodowany otrzymuje za niskie odszkodowanie.

Do najczęstszych problemów należą:

  • stosowanie cen części zamiennych zamiast oryginalnych.
  • rabaty lub urealnienie cen (ukryta amortyzacja)
  • zaniżanie stawek robocizny
  • odmowa zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego (lub częściowy zwrot)

Poszkodowany powinien otrzymać zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Często jednak ubezpieczyciel wskazuje stały termin oddania samochodu, np.: 7 dni. Może też zwrócić pieniądze tylko za tzw. czas technologiczny naprawy. Jest to czas konieczny na dokonanie naprawy, ale nie obejmujący np.: oczekiwania na części.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może także uznać, że poszkodowany nie musi wcale korzystać z samochodu zastępczego. W związku z tym zwrot poniesionych kosztów się nie należy.

Brak informacji o dodatkowych świadczeniach

Poszkodowany oprócz odszkodowania może otrzymać także inne świadczenia. Zwykle jednak ubezpieczyciele nie informują o dodatkowych możliwościach. Tymczasem można uzyskać dodatkowe świadczenia:

  • zwrot poniesionych kosztów, np.: wynajmu samochodu zastępczego
  • zwrot kosztów leczenie i odszkodowanie za obrażenia
  • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu
  • odszkodowanie za zniszczenie przedmiotów przewożonych w samochodzie.

Warto jeszcze przed zgłoszeniem szkody u ubezpieczyciela dokładnie sprawdzić, jakie świadczenia są należne w danym przypadku. Można również skorzystać z usług doradcy odszkodowawczego.

Niewłaściwe orzeczenie o szkodzie całkowitej

Towarzystwa często orzekają o szkodzie całkowitej stosując specyficzny mechanizm. Najpierw rzeczoznawca z TU wycenia naprawę stosując najwyższe możliwe stawki i najdroższe części. Zwykle jest to nieuzasadnione.

Jednocześnie zaniżana jest wartość samochodu sprzed wypadku. Często zakłady ubezpieczeń nie uwzględniają dodatkowego wyposażenia lub powołując się na duże zużycie pojazdu. Manipulując poszczególnymi wartościami ubezpieczycielom łatwiej jest orzec o szkodzie całkowitej. Tymczasem powinno się o niej mówić tylko w przypadku, gdy rzeczywista cena naprawy jest wyższa niż wartość samochodu.

Po orzeczeniu o szkodzie całkowitej ubezpieczyciel jeszcze zawyża wartość uszkodzonego samochodu. W ten sposób wypłaca on minimalne odszkodowanie, które jest różnicą pomiędzy wartością wraku a wartością samochodu sprzed wypadku.

Jak poradzić sobie z zaniżonym odszkodowaniem?

Warto wiedzieć, że nie trzeba zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela. Ten bowiem często traktują jako wstępną propozycję do negocjacji (co nie powinno mieć miejsca). Możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w trybie reklamacji. To oznacza, że należy przesłać do ubezpieczyciela odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jest to pismo, w którym należy podać właściwą kwotę odszkodowania.

Problem może sprawiać uzasadnienie wysokości odszkodowania. Często bowiem konieczne są dodatkowe dokumenty, które potwierdzają wartość straty, czy poniesione wydatki. Najczęściej jest to kosztorys niezależnego rzeczoznawcy.

Można również do odwołania dołączyć wycenę warsztatu lub rachunki za dokonaną już naprawę. Warto jednak zaznaczyć, że poszkodowany nie musi naprawiać samochodu. Tym samym nie ma obowiązku przedstawiać faktur i rachunków za naprawę.

Kto może pomóc przy odszkodowaniu?

Istnieją różne instytucje, dzięki którym można skuteczniej starać się o odszkodowanie.

Rzecznik Finansowy

Można do niego złożyć skargę. Pracownicy biura rzecznika analizują dostarczone dokumenty i rozpatrują sprawę. Prowadzą także negocjacje z ubezpieczycielem i wskazują popełnione błędy. Wnoszą do ubezpieczyciela o zmianę stanowiska. Niestety, ubezpieczyciele nie mają prawnego obowiązku stosować się do wskazówek RF. Możliwe jest także postępowanie polubowne. W tym przypadku rzecznik nie reprezentuje żadnej ze stron i staje się mediatorem. Tutaj celem postępowania jest ugoda. Oznacza to, że zarówno ubezpieczyciel, jak i poszkodowany będą musieli zrezygnować z części swoich roszczeń.

Krajowy Nadzór Finansowy

Każdy poszkodowany może wnieść skargę do KNF. Tutaj również sprawa jest badana, podobnie jak w biurze RF. Tutaj jednak podobieństwa się kończą. KNF nie bada bowiem pojedynczych przypadków. Zwykle sprawdza, czy w danym przypadku nie dochodzi do łamania przepisów. Jeżeli nadzór zaobserwuje niepokojący trend, to wówczas przeprowadza postępowanie i może nałożyć karę finansową.

Przy KNF również funkcjonuje polubowny sąd polubowny. Tu sprawy są rozstrzygane na zasadzie arbitrażu. Oznacza to, że w sprawie nie ma sędzi, a bezstronny arbiter, który przyznaje rację jednej ze stron. Szuka też najlepszego możliwego rozwiązania, często prowadzi także do ugody. Co ważne, postępowanie w takim sądzie powinno zakończyć się w ciągu jednej sesji. To znacznie przyspiesza rozstrzygnięcie sporu.

Sąd Powszechny

Poszkodowany może także złożyć pozew w sądzie. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń, a także podać kwotę odszkodowania. Należy także wnieść opłatę sądową. Zostanie ona zwrócona, jeżeli poszkodowany wygra sprawę.

Sądy są zwykle przychylne poszkodowanym i przyznają żądane odszkodowanie wraz z odsetkami. Po uprawomocnieniu się wyroku ubezpieczyciel ma obowiązek zastosować się do niego. Wadą tego rozwiązania jest czas postępowania i niepewność wyniku.

Kancelaria odszkodowawcza — alternatywne rozwiązanie

Czy można uzyskać wyższe odszkodowanie bez batalii i dodatkowych formalności? Czy poszkodowany może być pewien wyniku? Istnieje taka możliwość. Warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej, która zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z ustaleniem właściwego odszkodowania. Po ustaleniu wysokości odszkodowania specjaliści sporządzają stosowne dokumenty i negocjują z ubezpieczycielem. Mogą również reprezentować poszkodowanego przed sądem.

Coraz więcej kancelarii proponuje także odkupienie zaniżonego odszkodowania. Poszkodowany wówczas otrzymuje odszkodowanie wyliczone przez specjalistów bezpośrednio po analizie. Są to pieniądze wypłacane nie przez ubezpieczyciela, ale bezpośrednia przez kancelarię. Dzięki temu dopłatę do odszkodowania można uzyskać nawet w ciągu 5 dni.

Poszkodowany, który uzyskał za niskie odszkodowanie, nie musi się martwić. Może bowiem uzyskać wyższe odszkodowanie różnymi ścieżkami. Jej wybór zależy od charakteru sprawy i wygody poszkodowanego. Zawsze warto wybrać tę metodę, dzięki której poszkodowany ma gwarancję wyższego odszkodowania w krótszym czasie.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top