Opóźniony lot odszkodowanie – przewodnik dla pasażera

opóźniony lot

Każdego miesiąca kilka tysięcy lotów jest opóźnionych lub anulowanych. W takiej sytuacji pasażer ma jednak prawo do odszkodowania, darmowego wyżywienia i noclegu. 

Opieka nad pasażerami 

Jeśli opóźnienie lotu wynosi ponad 2 godziny, to linia lotnicza obsługująca ten lot powinna zapewnić Tobie odpowiednią opiekę:

  • wyżywienie 

Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia każdemu pasażerowi bezpłatnych posiłków – proporcjonalnie do czasu oczekiwania. Jeśli nie padła taka propozycja ze strony linii lotniczej, to możesz domagać się zwrotu kosztów przedstawiając rachunki. 

  • nocleg 

Jeśli oczekiwania na opóźniony lot bardzo mocno się przedłuża, to gdy zachodzi taka konieczność przewoźnik powinien zaoferować Tobie darmowy nocleg. Podobnie, jak w przypadku wyżywienia, możesz także opłacić hotel, a następnie domagać się zwrotu kosztów. 

  • transfer lotnisko-hotel-lotnisko

W przypadku konieczności nocowania linia lotnicza powinna także pokryć koszty transportu na trasie lotnisko-hotel oraz hotel-lotnisko. 

  • połączenia telefoniczne, e-mail, sms

Jako pasażer masz prawo na koszt przewoźnika wykonać dwa połączenia telefoniczne, wysłać sms lub e-mail. 

  • prawo do informacji 

Linia lotnicza powinna poinformować Cię, jakie masz prawa oraz na bieżąco informować o sytuacji związanej z Twoim lotem. 

Zwrot kosztów biletu 

W sytuacji, gdy Twój lot jest opóźniony już ponad 5 godzin, to masz prawo zrezygnować z umowy z linią lotniczą i wnioskować o zwrot kosztów biletu. 

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot 

O odszkodowanie możesz się ubiegać, jeśli Twój lot został opóźniony o ponad 3 godziny lub został odwołany. Wysokość należnej rekompensaty jest zależna od długości lotu:

  • do 1500 km – 250 euro,
  • od 1500 km do 3500 km – 400 euro,
  • powyżej 3500 km – 600 euro. 

Warto jednak podkreślić, że nie zawsze linia lotnicza ma obowiązek wypłaty takiego odszkodowania. Wszystko zależy od tego, jaka jest przyczyna opóźnienia czy odwołania lotu. Zgodnie z prawem w razie zaistnienia tzw. nadzwyczajnych okoliczności przewoźnik nie jest zobligowany do wypłaty rekompensaty. Chodzi tutaj o np. niekorzystne warunki pogodowe, strajk obsługi lotniska, względy bezpieczeństwa. 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Nie musisz samodzielnie walczyć o odszkodowanie od linii lotniczej. Sprawę możesz pozostawić specjalistom ze Skyhelp. Wystarczy wypełnić krótki formularz internetowy oraz przesłać wymagane dokumenty np. bilet elektroniczny, kartę pokładową. 

Linie lotnicze często niechętnie przyjmują reklamację za odwołany lub opóźniony lot. Odrzucają samodzielnie składane wnioski przez pasażerów, np. ze względów formalnych. Nierzadko również maksymalnie przeciągają w czasie całą procedurę odszkodowawczą. 

Scroll to Top