Ergo Hestia windykacja, dlaczego otrzymałeś wezwanie do zapłaty, i co wtedy zrobić?

image 1

Otrzymując wezwanie do zapłaty z firmy ubezpieczeniowej ERGO Hestia, z pewnością poczułeś, że serce zabiło Ci mocniej. Stres w takim przypadku jest zrozumiały, dlatego warto wiedzieć, dlaczego je dostałeś, oraz co w takiej sytuacji zrobić.

ERGO Hestia – wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to nic innego, jak pismo wystawione przez wierzyciela, które jak sama nazwa wskazuje, wzywa dłużnika do uregulowania należności. 

Ma ono polubowny charakter, a to oznacza, że dłużnik otrzyma je przed wkroczeniem ubezpieczyciela na drogę postępowania sądowego.

ERGO Hestia wysyła swoim klientom tego typu pismo z kilku powodów. 

Nieopłacona składka OC

Przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia z ERGO Hestią, w zamian za ochronę zobowiązujemy się do opłacenia składek o ustalonej wysokości we wskazanym na polisie terminie. 

Jego niedotrzymanie niesie za sobą poważne konsekwencje dla osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC, które posiadają pojazdy mechaniczne. 

Co może oznaczać nieopłacenie składki?

 • brak ochrony dotyczącej ryzyk dodatkowych, takich jak NNW czy Assistance pojazdu;
 • naliczenie ustawowych odsetek za opóźnienie w płatności;
 • przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej lub do sądu.

Aby tego uniknąć, składkę można opłacić:

 • zwykłym przelewem, na poczcie bądź w banku,
 • za pomocą linku do płatności, otrzymanego w wiadomości SMS lub e-mail od ERGO Hestii,
 • poprzez indywidualne iKonto ubezpieczeniowe, do którego można zalogować się na stronie.

Kupno auta z ważną polisą OC

Kupując pojazd, wszelkie prawa i obowiązki związane z umową ubezpieczenia OC są przenoszone na jego nabywcę. Umowa ta zachowuje ważność do końca okresu, na który ją wystawiono. Wyjątek stanowi wypowiedzenie jej przez nowego właściciela pojazdu. 

Wezwanie do zapłaty zostało wysłane, ponieważ albo osoba sprzedająca pojazd nie opłaciła w całości polisy ubezpieczeniowej, albo składka nabywcy za polisę OC jest wyższa niż składka osoby sprzedającej. 

Co ważne, posiadacz pojazdu z istniejącą już polisą OC, może w każdej chwili jej obowiązywania dokonać wypowiedzenia.

Przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczeniowej OC, niezbędne jest przesłanie skanu wypowiedzenia lub jego zdjęcie przy pomocy formularza internetowego, który nosi tytuł „Chcę zgłosić zakup pojazdu ubezpieczonego w ERGO Hestii i kontynuować polisę lub z niej zrezygnować” w sekcji „Pojazd”.

Przy wejściu w posiadanie pojazdu w wyniku innych okoliczności niż jego zakup, należy przekazać ERGO Hestii dokument, który potwierdza zmianę własności (kopia, skan albo zdjęcie dokumentu).

Konieczne jest, aby dokumenty zawierały poniższe dane:

 • datę przeniesienia prawa własności,
 • numer rejestracyjny pojazdu (albo nr VIN),
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL nowego właściciela, a w przypadku firmy — jej nazwę, adres i nr REGON.

Kupno polisy u nowego ubezpieczyciela 

Wezwanie do zapłaty może zostać wysłane również w takiej sytuacji, w której zakupiono polisę ubezpieczeniową OC u innego ubezpieczyciela, ale nie wypowiedziano wygasającej polisy w ERGO Hestii (OC pojazdu wznawia się automatycznie na kolejny rok).

Co zrobić? Otóż trzeba niezwłocznie przesłać własnoręcznie podpisane wypowiedzenie, wskazując przy tym art. 28a (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Uwaga — po przeliczeniu składki należ zapłacić jej część za okres od dnia rozpoczęcia ochrony do momentu złożenia wypowiedzenia. 

Sprzedaż auta bez informowania ERGO Hestii

Obowiązkiem posiadacza polisy w ERGO Hestii jest poinformowanie towarzystwa o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni

W tym celu należy przesłać umowę kupna-sprzedaży, fakturę albo oświadczenie zawierające dane osoby sprzedającej i kupującej wraz z numerem PESEL, dane pojazdu i datę sprzedaży pojazdu. 

A co jeśli składkę opłacano w ratach?

Od daty sprzedania pojazdu do chwili powiadomienia ERGO Hestii o przeniesieniu prawa własności pojazdu, zbywca odpowiada za uregulowanie należności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia solidarnie z nabywcą.

Zgłoszenie sprzedaży wygląda następująco:

 • za pomocą formularza internetowego zatytułowanego: „Chcę zgłosić sprzedaż pojazdu ubezpieczonego w ERGO Hestii” w sekcji „Pojazd”,
 • zgłoszenie samodzielne poprzez iKonto ubezpieczeniowe,
 • kontakt z opiekunem–agentem.

Przy przeniesieniu prawa do własności w wyniku innych okoliczności niż jego sprzedaż, należy przekazać ERGO Hestii dokument, który potwierdza zmianę własności (kopia, skan albo zdjęcie dokumentu).

Konieczne jest, aby dokumenty zawierały poniższe dane:

 • datę przeniesienia prawa własności,
 • numer rejestracyjny pojazdu (albo nr VIN),
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL nowego właściciela, a w przypadku firmy — jej nazwę, adres i nr REGON.

Spowodowanie kolizji/wypadku

Dlaczego kiedy ubezpieczony spowodował szkodę, ERGO Hestia po dokonaniu wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej, zwraca się do niego o zwrot wypłaconych pieniędzy? Musiała zajść jedna z poniższych sytuacji:

 • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nark
 • omanii);
 • brak prawa jazdy,
 • ucieczka z miejsca zdarzenia,
 • spowodowanie kolizji/wypadku pojazdem, który nie został objęty umową ubezpieczenia OC.

Po otrzymaniu przedsądowego wezwania do zapłaty należy niezwłocznie uregulować zobowiązanie w wyznaczonym terminie.

Spowodowanie zalania lub innej szkody majątkowej

Gdy mieszkanie sąsiada zostało zalane, po wypłacie odszkodowania na jego rzecz z polisy mienia, ERGO Hestia ma prawo wezwać ubezpieczonego do zwrotu kosztów.

W momencie otrzymania wezwania do zapłaty od ubezpieczyciela, jakim jest ERGO Hestia, należy jak najszybciej uregulować płatność we wyznaczonym terminie. 

Przy braku wpłaty ERGO Hestia ma prawo przekazać sprawę do firmy windykacyjnej albo też skierować ją na drogę postępowania sądowego.

Warto zapamiętać, że jeśli w chwili wystąpienia szkody sprawca posiada ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, powinien przesłać towarzystwu ubezpieczeniowemu kopię.

W razie jakichkolwiek pytań polecamy skontaktować się bezpośrednio z ERGO Hestią.  

Porównywarka CashFix

Będąc w posiadaniu własnych dłużników zwlekających ze spłatą długu warto, aby windykacja należności została zlecona profesjonalnej firmie windykacyjnej. 

Porównywarka CashFix to jedyne takie narzędzie na polskim rynku, które daje możliwość darmowego porównania najlepszych ofert firm i kancelarii windykacyjnych.

Żeby odzyskać swoje pieniądze, wystarczy wypełnić prosty i szybki formularz, który udostępnia zestawienia najkorzystniejszych firm zewnętrznych, zajmujących się windykacją długów. 

Firmy windykacyjne błyskawicznie i bezstresowo ściągają dług. Cieszą się one bogatą wiedzą prawną, a także dużym doświadczeniem popartym licznymi sukcesami. 

Dowiedz się, czym jest windykacja długów: Windykacja, co to jest?

Scroll to Top